Gestaltmethodisch werken


Gestalttherapie is bedoeld om bewustwording, persoonlijke groei en zelfacceptatie te vergroten. Door de gesprekken word je je bewust van wat je voelt, ervaart en wat je belemmert in het omgaan met je klachten. Je ontwikkelt inzicht in belemmerende patronen en je leert hoe je deze kunt omzetten in productief gedrag. Door bewustwording, meditatie en door het werken in het hier en nu ben je in staat om de klachten die je ervaart naar de achtergrond te verplaatsen. Je krijgt weer regie over je eigen leven. Kortom, deze vorm van therapie is een ontdekkingstocht naar jezelf en hoe je je kracht effectief kunt inzetten.

Tevens heb ik een praktijk aan huis. Hier kunt u terecht voor o.a.

  • gestalttherapie
  • meditatie met klankschalen
  • consult om bijv. de weg te vinden binnen hulpverleningsveld

* de kosten zijn tussen de 30 en 60 euro; afhankelijk van inkomen